Děti

Dnes jsme měli poslední setkání se Cvikovskými prvňáčky. Představili nám svou oblíbenou knížku, kterou zapsali do Čtenářského listu. My jim pak za to přečetli naši oblíbenou knížku s názvem - "Volte zvířata!" (Paula Desgualdo, Pedro Markun, Larissa Ribeiro & André Rodrigues)

Nikkarin

24.04.2023

Minulý týden jsme společně se Cvikovskými páťáky a šesťáky přivítali na besedě Michala Menšíka (*1987) alias Nikkarina, komiksového autora! Ten kromě toho, že je autorem řady knižních ilustrací, pravidelně publikuje v časopisech Raketa a Čtyřlístek. Napsal i své vlastní komiksové knihy (130, Labyrint, 2009–2015; Super Spellsword Sága – Legenda o...

V rámci akce "Noc s Andersenem", kdy měly děti za sebou přespávačku ve škole, navštívily i naši knihovnu. Měly tu připravenou stezku s názvem: "od hliněných destiček k tištěné knize" a MOC se to povedlo! Za rok se zase těšíme děti a paní asistentky...VELICE jste nám pomohly - DíKY!