Naše služby

Naše služby

Ceny služeb

Registrační poplatek

náklady spojené s evidencí údajů o uživateli
děti do 15 let 30 Kč
občané od 70 let zdarma
ostatní 50 Kč

Pobočka Lindava
děti do 15 let 10 Kč
občané od 70 let zdarma
ostatní 20 Kč

Průkaz uživatele platí pro všechna oddělení knihovny a vystavuje se na dobu jednoho kalendářního roku. Jeho platnost je třeba každoročně obnovovat za výše uvedený registrační poplatek.

Za průkaz uživatele i jeho případné zneužití ručí čtenář.

Příspěvek na náklady na poštovné u MVS
za jednu publikaci 50 Kč


Výstup z tiskárny
1 strana A4 černobíle 2 Kč
1 strana A4 černobílý obrázek 5 Kč
1 strana A4 barevně 5 Kč
1 strana A4 barevný obrázek 20 Kč

Sankční poplatky

Upomínky
1. upomínka (nezasílá se) 10 Kč
2. upomínka 30 Kč
3. - 4. upomínka 50 Kč


Ztráta legitimace, manipulační poplatek 10 Kč
Neohlášená změna jména nebo adresy, za zjišťování - manipulační poplatek 10 Kč
Poškození čárového kódu na legitimaci nebo dokumentu, manipulační poplatek 10 Kč
Poškození dokumentu, podle míry poškození od 10 Kč do plné ceny dokumentu

Ztráta dokumentu - skladba poplatku

 • manipulační poplatek za každý dokument - 10 Kč
 • minimálně 1 násobek ceny dokumentu ( podle důležitosti určí správa knihovny)

Tento ceník nabývá účinnosti od 20.9.2011.

 • budování a zpracování knihovního fondu
 • prezenční i absenční půjčování knih a časopisů
 • audioknihovna - absenční i prezenční půjčování "zvukových knih"(CD) - zdarma
 • zprostředkování meziknihovní výpůjční služby
  • služba MVS (meziknihovní výpůjční služba) je poskytována podle metodických pokynů pro meziknihovní služby v České republice (https://www.nkp.cz/sluzby/mvs-metpokyny)
  • poskytuje se výhradně registrovaným uživatelům knihovny
  • touto službou zprostředkováváme dokumenty, které knihovna nevlastní ve svých fondech
  • požadavky je nutné zadávat osobně a vyplnit příslušnou žádanku
  • oznámení o doručení dokumentu zasíláme formou SMS, je nutné vyzvednout osobně a zaplatit příslušný poplatek viz Ceník služeb
  • výpůjčka MVS je pouze na 4 týdny a nelze ji prodlužovat
 • poskytování bibliograficko-informačních služeb na základě vlastních i externích informačních zdrojů
 • rezervační služba na knihy
 • pořádání besed a knihovnických lekcí
 • přístup k internetu
 • WiFi připojení zdarma
 • tisk a kopírování