"Škola naruby"

18.06.2024

Projektem, který už všichni dobře znáte, protože se ho Cvikovští druháčci účastní pravidelně, je Škola naruby. Ta vznikla díky společnosti Celé Česko čte dětem. Jejím cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst". Stačí 20 minut denně. Každý den. Našim druháčkům s vyplňováním Žákovských knížek "naruby" pomohli jejich rodiče i paní učitelky a za to si zaslouží veliké poděkování. Rádi bychom zmínili vítěze – Roberta Černého z 2. A, který měl ve své Žákovské knížce 170 záznamů. Ale nejenom on se takto snažil, letos byla veliká konkurence. 18.června jsme to úsilí s dětmi společně oslavili "Medvědí pohádkou" divadla Rolnička.