Noc s Andersenem

31.03.2023

V rámci akce "Noc s Andersenem", kdy měly děti za sebou přespávačku ve škole, navštívily i naši knihovnu. Měly tu připravenou stezku s názvem: "od hliněných destiček k tištěné knize" a MOC se to povedlo! Za rok se zase těšíme děti a paní asistentky...VELICE jste nám pomohly - DíKY!