Březen - měsíc čtenářů

01.03.2024

Březen - měsíc čtenářů - měsíc s nejmenšími

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil letos již 15. ročník akce Březen – měsíc čtenářů a rozhodl se jej věnovat těm nejmenším. Proto byl jako hlavní motto letošního ročníku zvolen slogan "S knížkou životem". Knihovny tak chtějí jasně deklarovat, že jsou tu i pro ty nejmladší návštěvníky, kteří svou cestu ke knihám teprve hledají. A knihovny jim k tomu podávají pomocnou ruku.

Mnoho knihoven v naší zemi, i ta naše cvikovská, je zapojeno do mezinárodního projektu Bookstart, v němž se snažíme přivádět do knihoven děti již v batolecím věku, připravujeme pro ně program a pomáháme jim s rozvojem jejich budoucích čtenářských dovedností. A právě těmto našich zákazníkům (a nejen jim) je věnován letošní ročník Března – měsíce čtenářů.

V průběhu tohoto měsíce tedy naši cvikovskou knihovnu navštívily všechny třídy místních školek. To bylo radosti.

5. 3. přišla 2. a 3. třída MŠ Jiráskova, 6. 3. přišly jejich předškoláčci a 7. 3. ti nejmenší z této školky. 12. 3. dorazily i všechny děti MŠ Koníček a nakonec 14. 3. děti z MŠ a první třídy z Kunratic.

Vyprávěli jsme si příběh o kozlíkovi a přitom si zopakovali jména mláďátek, jarních kytiček a naučili se básničku o žábě. Je krásné sledovat, jak i ti nejmenší mají o knížky zájem. A ačkoliv neumí číst, dokážou si je dlouze prohlížet. Někteří se inspirovali a slíbili, že si knížky přijdou půjčit společně s rodiči, aby si je v klidu "dočetli". Tak se na ně těšíme!