Škola naruby

16.06.2023

Projektem, který už všichni dobře znáte, protože se ho Cvikovští druháčci účastní pravidelně, je Škola naruby. Ta vznikla díky společnosti Celé Česko čte dětem. Jejím cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst". Stačí 20 minut denně. Každý den.Našim druháčkům s vyplňováním Žákovských knížek "naruby" pomohli jejich rodiče i paní učitelky a za to si zaslouží veliké poděkování. Rádi bychom zmínili vítěze – Jiříka Štyse z 2.B, který měl ve své Žákovské knížce 84 záznamů. Ale nejenom on se takto snažil. Vybrali jsme dokonce 13 dětí, které si svou pochvalu a odměnu zasloužily. 16.června jsme to společně oslavili "Barevnou pohádkou" divadla Rolnička.